Forhandler teknologien - der giver dit hjem, et sundt indeklima​

​   OZ1000, OZ1000T & OZ2000​

Bruges kun til korte behandlinger - og IKKE til hverdagsbrug i private hjem.

Eliminering af skimmelsvamp op til 99,9%

- fjerner ikke blot lugten fra luften;

- men også den lugt der sidder i tæpper, gardiner, vægge, og lignende.

Dårligt lugt giver ubehag

Ildelugtende stoffer fra affald, skimmelsvampe, cigaretter, industrielle processer eller andet. 

Ubehagelig lugt kan i sig selv skabe ubehag, men indendørs luftforurening er desuden kilde til hovedpine, vejrtrækningsproblemer, træthed, muskel-spændinger, astma og allergi, udtørrede slimhinder og øjneirritation.


Alle disse gener påvirker menneskers arbejdsevne og koncentration.

Lugte kan være svære at slippe af med.

Selv om et lokale er godt ventilleret, kan det være vanskeligt at fjerne lugtgener. Med OZ1000 & OZ2000 kan du permanent løse lugtproblemer af enhver art og uden brug af kemikalier. Lugten vender ikke tilbage, medmindre forurenings kilden fortsat er til stede. – Så lad OZ1000 eller OZ2000 rense lokalet f.eks. om natten hvor der ingen mennesker er.

OZ1000T

Har samme funktion som OZ1000, forskellen er blot. at på OZ1000T er der en "Timer" - så man kan sætte behandlingen fra 0 til 60 minutter

Let at installere!

OZ1000 & OZ2000 skal placeres højt i rummet – på reol, væg eller en stige

For at få et super godt resultat, kan man med fordel stille en "bord ventilator" på gulvet, så ozonen bliver hvirvlet godt rundt i rummet..

Behandlingstiden er meget individuelt, alt afhængig hvad der skal renses.. Prøv at starte op med 15-20 minutter.. Åben vinduerne efterfølgende i 5-10 minutter..Hvis behandlingen ikke lever op til forventningerne, så behandle igen..

Bemærk!!

Behandling skal med OZ1000 & OZ2000, kun foregå:
​- Når der IKKE befinder sig mennesker eller dyr i det lokale der behandles

Fordele med OZ1000 & OZ2000

 • Ren fysisk proces uden kemikalier
 • Fordelagtig sammenlignet med filterteknikker
 • Ingen negativ miljøpåvirkning.
 • Minimalt strømforbrug
 • Høj driftssikkerhed
 • Kræver ringe vedligeholdelse
 • Let at installere
 • Lille investering
 • Flytbar

Tekniske Data: OZ1000 & OZ1000T

UV-lamper:

1×16 W

Drift-timer (lampe)

8000 timer

Spænding:

230V

Strømforbrug:

30W

Anbefalet rumstørrelse

125 m3

Finish:

rustfri / malet

Længde:

430 mm

Bredde:

130 mm

Højde:

130 mm

Tekniske Data: OZ2000

UV-lamper:

2×16 W

Drift-timer (lampe)

8000 timer

Spænding:

230V

Strømforbrug:

60W

Anbefalet rumstørrelse

250 m3

Finish:

rustfri / malet

Længde:

430 mm

Bredde:

130 mm

Højde:

130 mm

​Et dansk produkt

En effektiv løsning i følgende områder:

 • Lugtsanering af hotelværelser/boliger før indflytning af nye lejere/ beboere/gæster.
 • Sanering af stærktlugtende maler og lakerings opgaver
 • Desinfektion af køkkenet
 • Lugtsanering/desinfektion af køleskab/rum
 • Sanering af mug og skimmel i badeværelset/brusekabinen
 • Skader i forbindelse af tørstegning i køkkenet
 • Lugtsanering efter brandskader
 • Lugtsanering af gilde-sal/forsamlingshus
 • Lugtsanering i affaldsrum, etc.
 • Lugtsanering efter skadedyr – rotter/mus etc.
 • Rensning af konference -og mødelokaler
 • Oversvømmelse af vand i kældre.
 • Skimmelsvampe
 • Sanering af lugt belastede biler
 • ​​Fjernelse af røg lugt i barer
 • Lugtsanering i affaldsrum
 • Sanering af lugt fra tæpper og møbler efter rengøring
 • Lugtsanering i forbindelse med bankospil
 • Lugtsanering i Krematorier
 • Luftsanering af lastrum
 • Lugtsanering i riste rum på Centralrenseanlæg
 • Lugtsanering i slambehandlings rum
 • Pumpestationer i åbent land
 • Skadeservicefirmaer
 • Lugtsanering af brandskader
 • Kloakoverløb i rum
 • Lig fund
 • Lugtsanering efter skadedyr
 • Fjernelse af lugt i forbindelse med affaldsrum/skakte

Ved brug af behandling med OZ1000 & OZ2000

- opstår der UV-C lys, som I forbindelse med luftens naturlige indhold af ilt (O2) frembringer ozon (O3) – præcis som ved solens stråler.

Ved denne metode opstår der ingen skadelige kvælstofilte (NOX).
(Den skadelige kvælstofilte "NOX" skabes; når ozon frembringes ved en elektrisk udladning, som f.eks. ved svejsning eller kopiering).

Ozon har den egenskab, at den forbinder sig med de organiske stoffer i luften, f.eks. nikotin, og oxiderer disse. Derved dræbes samtidig de bakterier, vira og sporer, der befinder sig i luften

Under rengørings processen suges den belastede rumluft ind gennem OZ1000/2000 og passerer JIMCO special-lampen.

I tilslutning hertil føres den behandlede og desinficerende luft sammen med et ozon overskud tilbage til rummet. Denne overskudozon afsætter sig f.eks. i tekstiler mm. og ødelægger de lugtbærende organiske stoffer. Ozonen ødelægger ikke noget!!!

På denne måde bliver lugten vedvarende reduceret.​

Almindelige bygningsdele tager under ingen omstændigheder skade, når det er sagt, så er alt organis materiale noget som kan oxideres, hvilket betyder at almindelige gummibånd, cykeldæk, eller madvare vil blive korroderet ved ozon behandling.

Hvem er vi​

AIR-TECH ApS

CVR: 21727199

Hvor ligger vi

Kontakt os

Telefon: 4051 9933

E-mail: air-tech@air-tech.dk